maranathamedia-myanmar.com

ဆောင်းပါးအမျိုးအစား

ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်

အခွဲငယ် အမျိုးအစား
တစ်ခုမှမဟုတ်
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ
၂။ အမတဓာတ်ရည် အရင်းအမြစ် 02/21